Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Gra terenowa „Zaczęło się od COP-u”

Gra terenowa „Zaczęło się od COP-u”

20 czerwca, 2023

Gra terenowa „Zaczęło się od COP-u”

Zapraszamy do wzięcia udziału w grze terenowej „Zaczęło się od COP-u” organizowanej przez Centrum Kultury i Bibliotekę w ramach  programu: „Patriotyzm Jutra”, która odbędzie się 24.06.2023. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zasadami gry. Do uczestnictwa w rozgrywce  niezbędna jest podpisana przez rodzica bądź opiekuna prawnego Zgoda na udział w grze terenowej dostępna poniżej, można też ją wypełnić w dniu rozgrywki.

REGULAMIN

ZASADY GRY

ZGODA NA UDZIAŁ W GRZE TERENOWEJ „ZACZĘŁO SIĘ OD COP-U…” I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie