Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Zbiory Regionalne

Prezentujemy zestawienia książek o tematyce regionalnej zgromadzone w bibliotece, artykuły prasowe związane z historią, kulturą i tradycją oraz środowiskiem przyrodniczym naszej gminy. Artykuły można otrzymać pocztą eletroniczną, do czego zachęcamy. Można też obejrzeć stare fotografie Nowej Sarzyny os II wojny światowej. Zdjęcia z I wojny pochodzą z terenu naszej gminy i okolic.

Zapraszamy.

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie