Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Konkurs na Inicjatywy Oddolne w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań”

Konkurs na Inicjatywy Oddolne w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań”

10 marca, 2023

Konkurs na Inicjatywy Oddolne w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań”

Zmiany w Regulaminie

§1 ust.11) Grupa nieformalna – grupy nieformalne nie mogą być tworzone przez pracowników Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie

§5 ust.1 Grupy nieformalne (co najmniej 3 osoby pełnoletnie, grupy nieformalne nie mogą być tworzone przez pracowników Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie)

Zmiana w Formularzu wniosku.

Został dodany punkt:

3.4. Elementy składowe zadania (program, opis poszczególnych działań, liczba uczestników )

Regulamin-Konkursu-na-Inicjatywy-Oddolne (2)

Załącznik-nr-1-Koszty-kwalifikowalne-do-Regulaminu-Konkursu-na-Inicjatywy-Oddolne

Załącznik nr 2 Kryterium oceny do Regulaminu Konkursu na Inicjatywy Oddolne

Załącznik-nr-3-Karta-Oceny-do-Regulaminu-Konkursu-na-Inicjatywy-Oddolne

Formularz-wniosku (4)

Formularz wzorcowy

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie