Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

DKK w marcu: „Betonoza ” Jan Mencwel

DKK w marcu: „Betonoza ” Jan Mencwel

14 marca, 2023

DKK  w marcu: „Betonoza ” Jan Mencwel

W marcu tematem naszego spotkania była „Betonoza” Jana Mencwela. Autor jest reportażystą, działaczem społecznym i kulturalnym, publicystą i aktywistą miejskim.

Naszą dyskusję, jak można było przewidzieć, zdominował problem poruszony w książce. Doceniliśmy kompleksowe podejście do tematu, szerokie spojrzenie na zagadnienie, dobrze udokumentowane przykłady działań świadomych mieszkańców małych i większych miast i zaangażowanych aktywistów. Są też niestety liczne przykłady bezmyślnej, brzemiennej w skutkach działalności urzędników zarówno we władzach państwa jak i samorządach. Mencwel pisze w swojej książce o architekturze miejskiej, ekologii, gospodarce wodnej, wielkim biznesie i bierności urzędników.

„betonoza”- pogardliwe: nadmierne stosowanie betonu, zwykle powiązane z usuwaniem zieleni, prześmiewcze określenie trendu, choroby trawiącej polskie miasta

„rewitalizacja” (z łac. dosłownie: ożywienie, przywrócenie do życia), współcześnie jak na ironię to plaga, która zamienia miasta w pustynie i betonowe patelnie.

Jeden duży buk produkuje tyle tlenu, co mniej więcej tysiąc siedemset !!! 10-letnich, małych buków.

14 mln ludzi w Polsce jest obecnie wykluczonych komunikacyjnie.

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie