Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Regulamin Konkursu Czytelniczego

Regulamin Konkursu Czytelniczego

22 kwietnia, 2024

Regulamin Konkursu Czytelniczego

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
„KTO CZYTA NIE BŁĄDZI…” 2024

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie.

2. Celem konkursu jest:
a) promocja czytelnictwa wśród dzieci,
b) utrwalanie nawyku obcowania z książką,
c) budowanie przyjaznej relacji biblioteka – młody czytelnik,
d) popularyzacja czytelnictwa i biblioteki w środowisku lokalnym.

3. Konkurs polega na: wyłonieniu czytelników, którzy w trakcie jego trwania
wypożyczą i przeczytają jak największą liczbę książek (treścią dostosowanych do ich wieku).

4. Uczestnicy konkursu.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych:
– przedszkolnym (3-6 lat),
– wczesnoszkolnym (1-3 klasa)
– szkolnym (4-6 klasa).

Czytelnik przypisany jest do biblioteki w której zgłosił chęć przystąpienia do konkursu, natomiast wypożyczać książki może w każdej dowolnie wybranej przez siebie bibliotece publicznej w gminie Nowa Sarzyna, oraz szkolnej we własnej miejscowości- jeśli ta wyrazi chęć wzięcia udziału w konkursie.

5. Warunki konkursu:
Czas trwania konkursu –22.04.2024r. – 23.08.2024r.
Uczestnik konkursu:
a) musi być aktywnym czytelnikiem biblioteki publicznej,
b) powinien zarówno wypożyczać jak i czytać książki,
c) powinien również zaznajomić się z regulaminem wypożyczeń biblioteki,
d) wpisując się na listę uczestników konkursu automatycznie przystępuje do niego.

6. Zasady nagradzania:
a) biblioteka będzie odnotowywać każdą wizytę w bibliotece publicznej zakończoną
wypożyczeniem co najmniej jednej książki,
b) punkty naliczane będą w momencie zwrotu książki,
c) po zakończeniu konkursu zostaną wyłonieni i nagrodzeni czytelnicy z największą
liczbą punktów z biblioteki publicznej oraz z szkolnej – tej która podejmie
współpracę (z uwzględnieniem po 2 czytelników z każdej grupy wiekowej),
d) książki wypożyczone przed lub po wyznaczonym czasie trwania konkursu nie będą
brane pod uwagę w finale.

7. Postanowienia końcowe:
a) organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
– przedłużenia czasu trwania konkursu,
– przedłużenia terminu rozstrzygnięcia czy odwołania konkursu,
– interpretacji niniejszego regulaminu.
d) dokładny termin wręczenia nagród zostanie ustalony i podany na stronie
internetowej organizatora.

8. Pozostałe informacje można uzyskać w Bibliotece Publicznej w Nowej
Sarzynie 17 241-15-71

i jej filiach:

Jelnej – 17 779-08-04
Łętowni – 17 779-06-86
Sarzynie – 17 779-08-03
Tarnogórze – 17 779-08-05
Woli Zarczyckiej – 884-229-179 (Biblioteka na czas remontu przeniesiona do budynku
Szkoły Podstawowej)

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie