Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Informacja o dofinansowaniu

Informacja o dofinansowaniu

17 maja, 2022

Informacja o dofinansowaniu

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego​ przyznał dotacje w ramach konkursu BLISKO. Projekt o dofinansowanie został złożony przez bibliotekarzy w styczniu roku 2023 i został wytypowany do realizacji. Jest to projekt dwuletni i będzie realizowany przez naszą placówkę w latach 2022/2023. Przewidzieliśmy w nim wiele wydarzeń: spotkania autorskie, wycieczki, warsztaty dla dzieci i dorosłych, szkolenia, koncert, konkurs na inicjatywy oddolne „Biblioteka miejscem spotkań”…

Kluczowe cele konkursu BLISKO to:

wzmocnienie czytelnictwa;

włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa;

nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku;

podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie