Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Lata siedemdziesiąte