Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Artykuły prasowe dostępne pocztą elektroniczną

Artykuły prasowe, broszury i prace niepublikowane, dostępne w zbiorach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie w wersji cyfrowej, związane tematycznie z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna.

Treść artykułów można otrzymać e-mailem, klikając zamów.

Z CHWILĄ KLIKNIĘCIA W WYRAZ „ZAMÓW” AUTOMATYCZNIE TWORZY SIĘ WIADOMOŚĆ, KTÓRĄ MY OTRZYMUJEMY NA SKRZYNKĘ. KAŻDE KLIKNIĘCIE PRZEZ PAŃSTWA W TEN SAM OPIS TWORZY NOWĄ WIADOMOŚĆ O TEJ SAMEJ TREŚCI. ODPOWIEDZI NIE OTRZYMUJĄ PAŃSTWO AUTOMATYCZNIE. PO PRZECZYTANIU PRZEZ NAS WIADOMOŚCI, WKLEJAMY ODPOWIEDŹ Z BAZY DANYCH. KILKAKROTNE KLIKANIE W TEN SAM OPIS JEST NIEPOTRZEBNE.

CZAS OCZEKIWANIA – TRZY DNI ROBOCZE

REGULAMIN USŁUGI:

 1. W myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631z późniejszymi zmianami) wykorzystywanie przez użytkowników cyfrowej reprodukcji materiałów bibliotecznych, możliwe jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. Artykuły prasowe są chronione prawem. W związku z tym osobom, które otrzymały tekst artykułu w formie cyfrowej zabrania się :
  1. powielania i rozpowszechniania treści artykułu,
  2. umieszczania artykułu w czasopismach lub w witrynach internetowych bez zgody autora
  3. umieszczania fragmentów artykułów we własnych pracach ( cytowanie ) bez podania nazwiska autora
  4. podpisywanie treści całości lub fragmentu artykułu własnym nazwiskiem ( plagiat)
 3. Rozpowszechnianie cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (Art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 4. Za łamanie przepisów prawa wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 5. Każde udostępnienie traktowane jest przez bibliotekę jako udzielenie informacji tekstowej

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie