Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Artykuły prasowe dostępne pocztą elektroniczną

Artykuły prasowe, broszury i prace niepublikowane, dostępne w zbiorach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie w wersji cyfrowej, związane tematycznie z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna.

Treść artykułów można otrzymać e-mailem, klikając zamów.

Z CHWILĄ KLIKNIĘCIA W WYRAZ „ZAMÓW” AUTOMATYCZNIE TWORZY SIĘ WIADOMOŚĆ, KTÓRĄ MY OTRZYMUJEMY NA SKRZYNKĘ. KAŻDE KLIKNIĘCIE PRZEZ PAŃSTWA W TEN SAM OPIS TWORZY NOWĄ WIADOMOŚĆ O TEJ SAMEJ TREŚCI. ODPOWIEDZI NIE OTRZYMUJĄ PAŃSTWO AUTOMATYCZNIE. PO PRZECZYTANIU PRZEZ NAS WIADOMOŚCI, WKLEJAMY ODPOWIEDŹ Z BAZY DANYCH. KILKAKROTNE KLIKANIE W TEN SAM OPIS JEST NIEPOTRZEBNE.

CZAS OCZEKIWANIA – TRZY DNI ROBOCZE

REGULAMIN USŁUGI:

 1. W myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631z późniejszymi zmianami) wykorzystywanie przez użytkowników cyfrowej reprodukcji materiałów bibliotecznych, możliwe jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. Artykuły prasowe są chronione prawem. W związku z tym osobom, które otrzymały tekst artykułu w formie cyfrowej zabrania się :
  1. powielania i rozpowszechniania treści artykułu,
  2. umieszczania artykułu w czasopismach lub w witrynach internetowych bez zgody autora
  3. umieszczania fragmentów artykułów we własnych pracach ( cytowanie ) bez podania nazwiska autora
  4. podpisywanie treści całości lub fragmentu artykułu własnym nazwiskiem ( plagiat)
 3. Rozpowszechnianie cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (Art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 4. Za łamanie przepisów prawa wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 5. Każde udostępnienie traktowane jest przez bibliotekę jako udzielenie informacji tekstowej