Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Środowisko przyrodnicze

GMINA NOWA SARZYNA. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Niedbała. Mirosław: Budowa geologiczna i surowce mineralne Gminy Nowa Sarzyna. Projekt edukacyjny Rowerem po gminie [ b.d.]

GMINA NOWA SARZYNA. FAUNA.

Wierzbicka Ewelina. Charakterystyka fauny na terenie Gminy Nowa Sarzyna. Projekt edukacyjny Rowerem po gminie [ b.d.]

GMINA NOWA SARZYNA. FLORA.

Matuszak Adam: Szata roślinna w Gminie Nowa Sarzyna. Projekt edukacyjny Rowerem po gminie [ b.d.]

GMINA NOWA SARZYNA. FLORA.

Motyka Janusz" Różowa piękność z sarzyńskich lasów. Azalia 1016 nr 6, s.5

GMINA NOWA SARZYNA. KLIMAT.

Paul Kamila. Warunki klimatyczne Gminy Nowa Sarzyna. Projekt edukacyjny Rowerem po gminie [ b.d.]

GMINA NOWA SARZYNA. OCHRONA PRZYRODY.

Podkalicki Jakub : Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Nowa Sarzyna. Projekt edukacyjny Rowerem po gminie [ b.d.]

GMINA NOWA SARZYNA. TRZEBOŚNICA.

Śmiały Andrzej: Szykowna rzeka. Skarby Podkarpackie 2010 nr 2, s 40

GMINA NOWA SARZYNA. ŚRODOWISKO NATURALNE.

Krawiec Natalia. Paul Kamila. Stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego i wód na terenie Gminy Nowa Sarzyna

GMINA NOWA SARZYNA. UKSZTAŁTOWANIE TERENU.

Mucha Barbara: Rzeźba terenu Gminy Nowa Sarzyna. Projekt edukacyjny Rowerem po gminie [ b.d.]

GMINA NOWA SARZYNA. WARUNKI WODNE.

Krawiec Natalia: Charakterystyka warunków wodnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Projekt edukacyjny Rowerem po gminie [ b.d.]

WOLA ZARCZYCKA. REZERWAT KOŁACZNIA.

Gajewski Edmund Najpiękniejszy i… najrzadszy. Rewers 1992, nr 6 s.2

WOLA ZARCZYCKA. REZERWAT KOŁACZNIA.

Klein Antoni: Zlot do azalii Pontyjskiej. Głos chemika i metalowca 1979, nr 8 s. 7

WOLA ZARCZYCKA. REZERWAT KOŁACZNIA.

PAP, PS: Rezerwat azalii pontyjskiej. Nowiny 2001, nr 104 s.24

WOLA ZARCZYCKA. REZERWAT KOŁACZNIA.

Sikora Hanna: Azalia pontyjska w Polsce. Przyroda Polska 2003 nr 9 s.6

WOLA ZARCZYCKA. REZERWAT KOŁACZNIA.

Wadas Grażyna: Znów zakwitła nam azalia. Azalia 2007 nr 3 s.8

WOLA ZARCZYCKA. REZERWAT KOŁACZNIA

Wadas Grażyna: Perła wśród pól i lasów. Sztafeta 1995 nr 23 s.6 ( wkładka)

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie