GMINA NOWA SARZYNA. OBYCZAJE LUDOWE. ZABYTKI

(em.): Gminny program opieki nad zabytkami. Azalia 2009 nr 7, s.5

GMINA NOWA SARZYNA. WIKLINIARSTWO

Witkowicz Janusz: Wiklina wciąż w modzie. Nowiny 1998 nr 86, s. 12

GMINA NOWA SARZYNA. OBYCZAJE LUDOWE. TRADYCJE LUDOWE

Wadas Grażyna: Kultywowanie tradycji ludowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Azalia 2009 nr 8, s.7-9

GMINA NOWA SARZYNA. TRADYCJA

Motyka Janusz: Wielkanocne ,,wojsko'' na Trzebośnicą. Azalia 2016 nr 3, s.4-5

GMINA NOWA SARZYNA. ZABYTKI

em: Gminny program opieki nad zabytkami Azalia 2007 nr 3 s.8

JELNA. JUDASZÓWKA. OBYCZAJE LUDOWE. ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE.

Wojdyło Katarzyna, Kostyra Roman : O zwyczajach świątecznych i obrzędach ludowych z Katarzyną Wojdyło z Jelnej – Judaszówki. Kufer 1997 nr 4. s.2,3

JELNA

Ziętal Norbert, Społecznicy odnowili stary, zarośnięty cmentarz potomków kolonistów niemieckich. Nowiny 2018, nr 180, s. 7 zamów

JELNA. .ZABYTKI

(ela): Zabytki z Jelnej w rejestrze. Azalia 2008 nr 10, s. 4

ŁĘTOWNIA. ZABYTKI

(Em) Nowy wpis w rejestrze zabytków. Azalia 2010 nr 1 ,s. 5

ŁUKOWA. OBYCZAJE LUDOWE. ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE.

Wańczyk Katarzyna, Kostyra Roman : O zwyczajach świątecznych z Katarzyną Wańczyk z Łukowej. Kufer 1997 nr 4. s.2,3

NOWA SARZYNA. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Janusz Zbigniew. Pokaż co czytasz, a… nic ci nie powiem. Sztafeta 1998 nr 13, s.10

NOWA SARZYNA. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Janusz Zbigniew. New Sarzyna A.D.2095. Sztafeta 2000 nr 24, s17

NOWA SARZYNA. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Sołtys Barbara . Konkurs rozstrzygnięty. Sztafeta 1998 nr 23, s.9

NOWA SARZYNA. BIBLIOTEKA PUBLICZNA.WYSTAWA MALARSTWA

Głuszek-Cebula Anna, Wysocki Bartosz: Wywiad. Azalia 2007 nr 3, s. 3

NOWA SARZYNA. BIBLIOTEKA PUBLICZNA.KONKURS

( GW) Jak młodzież promuje Nową Sarzynę. Azalia 2009 nr 6, s. 6

NOWA SARZYNA. BIBLIOTEKA PUBLICZNA.KONKURS

Wadas Grażyna: Jak dzieci widzą Nową Sarzynę- czyli rozstrzygnięcie konkursu Moje miasto. Azalia 2008 nr 6, s. 9

NOWA SARZYNA. LOKALNA TELEWIZJA KABLOWA. HISTORIA

Jackowski Piotr: Kamerą i kabelkiem: Sarzyna na wizji. Sztafeta 1996 nr 46, s.10

NOWA SARZYNA. LOKALNA TELEWIZJA KABLOWA. HISTORIA

Kopacz Agnieszka : O telewizji na sesji. Sztafeta 2008 nr 11, s.12

NOWA SARZYNA LOKALNA TELEWIZJA KABLOWA. HISTORIA

Zet: Kablówka w Nowej Sarzynie. Sztafeta 1995 nr 23, s.6

NOWA SARZYNA. ŁOWIECTWO. HISTORIA

Steliga Lech: Koło Łowieckie „Polana” Nowa Sarzyna. In: Łowiectwo dawniej i dzisiaj. Almanach Leżajski 2009 nr 3, s. 188-191

NOWA SARZYNA. OŚRODEK KULTURY. HISTORIA

Błądek Julian: Zakładowy Dom Kultury: Działalność wszechstronna. Nasz głos 1979 2, s..6

NOWA SARZYNA. OŚRODEK KULTURY. HISTORIA

Borowiec Władysław: W drodze do gwiazd. Sztafeta 2001 nr 73, s..2

NOWA SARZYNA. OŚRODEK KULTURY. HISTORIA

(L.): Zaczęli od budowy domu kultury. Nasz głos 1984 nr 9, s..5

NOWA SARZYNA. OŚRODEK KULTURY. HISTORIA

( eli) Talenty rozwijać najwcześniej. Nasz głos 1979 nr 6, s..3

NOWA SARZYNA. OŚRODEK KULTURY. HISTORIA

(j.b..): Zespół z tradycjami. Nasz głos 1979 nr 9, s..3

OBYCZAJE LUDOWE. WIERZENIA LUDOWE

Podgórski Antoni Maria. ks.: Skandynawskie wierzenia u nas przez ks. Mariana Podgórskiego [ broszura ]. Rzeszów 1882

REGION RZESZOWSKI. BUDOWNICTWO LUDOWE

Podgórski Antoni Maria. ks. : Dwa szczególne znamiona w budownictwie w Rzeszowskiem, 1857. Przedruk: Kufer 2000, nr 11 s.2,3; 2001, nr 12 s.2,3; 2001, nr 1 s. 8, 9; 2001, nr 2 s.2

RUDA ŁAŃCUCKA. OBYCZAJE LUDOWE. ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE.

Dubiel Stanisława, Kostyra Roman : O zwyczajach świątecznych i obrzędach ludowych ze Stanisławą Dubiel, z domu Jandzińską z Nowej Sarzyny ( Janda). Kufer 1997 nr 2. s. 3

RUDA ŁAŃCUCKA. OBYCZAJE LUDOWE.

Motyka Janusz: Gdzieś tu błąkają się duchy. Nowiny 2010 nr 157,s.32

SARZYNA.OBYCZAJE LUDOWE. ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE.

Drzymała Agnieszka. To nie Turki idą, to Rajtki idą. Sztafeta 2007 nr 14, s.12

SARZYNA.OBYCZAJE LUDOWE. ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE.

Drzymała Agnieszka: Sarzyńskie Turki. Sztafeta 2006 nr 16, s.12

SARZYNA.OBYCZAJE LUDOWE. ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE.

(dag): Sarzyńskie Rajtki – odnowiona tradycja. Sztafeta 2010 nr 12, s.12

SARZYNA.OBYCZAJE LUDOWE. ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE.

Wadas Grażyna : Straż grobowa „ Sarzyńskie Turki. Azalia 2008 nr 4, s.6

SARZYNA.TARNOGÓRA. OBYCZAJE LUDOWE. ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE.

(dag): Wielkanocne tradycje wciąż żywe. Sztafeta 2009 nr 15, s.12

STOWARZYSZENIE FOLKLORYSTYCZNE MAJDANIARZE

Kostyra Roman: Majdaniarze. Praca niepublikowana , 2007

STOWARZYSZENIE FOLKLORYSTYCZNE MAJDANIARZE

Niebudek Jan : Prywatny dom kultury. Nowiny 1995 nr 158, s.5

TARNOGÓRA. OBYCZAJE LUDOWE. ŻYCIE CODZIENNE. LATA TRZYDZIESTE XX W.

Sowa Weronika, Sowa Jan, Kostyra Roman : Życie codziennym w latach trzydziestych w Tarnogórze z Janem i Weroniką Sowa. Kufer 1997 nr 3. s.3

WOLA ZARCZYCKA. STRAŻ POŻARNA

Gąska Jan: Straż Ogniowa w Woli Zarczyckiej. Azalia 2009 nr 10, s. 5

WOLA ZARCZYCKA. ZABYTKI.

(b.w): Kościół z Woli Zarczyckiej wpisany do rejestru. Azalia 2009 nr 4, s.6

WOLA ZARCZYCKA. ZABYTKI.

(dag): Kościół w Woli Zarczyckiej został zabytkiem. Sztafeta 2009 nr 15, s.19

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie