LEŻAJSZCZYZNA. HISTORIA 1919-1939. RUCH LUDOWY

Półćwiartek Dariusz: Ruch ludowy na Leżajszczyźnie w latach 1919-1939. Almanach Leżajski 2008 nr 2, s.57-85

LEŻAJSZCZYZNA. WOJNA 1939-1945.NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA

Samborski Mieczysław. Działalność Narodowej Organizacji Wojskowej oraz oddziału " Ojca Jana" w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych na terenie ziemi leżajskiej.Rocznik Przemyski 2010, z. 4, s.129-164

LEŻAJSZCZYZNA. WOJNA 1939-1945 .ARMIA KRAJOWA

Garbacz Dionizy. W drodze na odsiecz. Cz.1. Sztafeta 2015, nr 34, s. 15.

LEŻAJSZCZYZNA. WOJNA 1939-1945 .ARMIA KRAJOWA

Garbacz Dionizy. W drodze na odsiecz. Cz.1. Sztafeta 2015, nr 33, s. 15.

LEŻAJSZCZYZNA. WOJNA ŁUKASZA OPALIŃSKIEGO ZE STANISŁAWEM STADNICKIM (1607-1610)

Federkiewicz Roman, Wojna Łukasza Opalińskiego ze Stanisławem Stadnickim cz. I (1607-1610). Kurier powiatowy 2022 nr.6, s. 16-17

LEŻAJSZCZYZNA. ZŁOTY WIEK XVI. HISTORIA

Federkiewicz Roman. Dzieje starostwa leżajskiego na przestrzeni wieków cz.II. Kurier Powiatowy 2022 nr 1, s. 20-21

LEŻAJSZCZYZNA. OPALIŃSCY I POTOCCY (1588-1772). HISTORIA

Federkiewicz Roman, Dzieje starostwa leżajskiego na przestrzeni wieków cz. III. Kurier powiatowy 2022, nr 2 s. 14-15

LEŻAJSZCZYZNA. EPOKA ROZBIOROWA (1772-1914). HISTORIA

Federkiewicz Roman, Dzieje starostwa leżajskiego na przestrzeni wieków cz. IV. Kurier Powiatowy 2022 nr. 3 s.18-19

LEŻAJSZCZYZNA. HISTORIA (1914-1999)

Federkiewicz Roman, Dzieje starostwa leżajskiego na przestrzeni wieków cz. V. W niepodległej Polsce (1914-1999). Kurier powiatowy 2022, nr 4 , s. 19-20-21

LEŻAJSZCZYZNA. PODPUŁKOWNIK STOCKART. HISTORIA

Kułacz Sławomir, Tajemnica podpułkownika Stockarta. Kurier powiatowy 2022, nr 5, s.14-15

LEŻAJSZCZYZNA. WĘGRZY W LEŻAJSKU. HISTORIA 1914

Kułacz Sławomir, Węgrzy w Leżajsku jesienią 1914 roku. Kurier powiatowy 2022 nr. 7-8, s.16-17

GMINA NOWA SARZYNA. HISTORIA

Wadas Grażyna: Wczoraj i dziś Nowej Sarzyny. Sztafeta 1995, nr 23 s.1 (wkładka)

GMINA NOWA SARZYNA. HISTORIA

Janusz Motyka, Sarzyna, 120 lat kolei na sarzyńskiej ziemi, Azalia.2020, nr 12 s.7

JELNA. HISTORIA.

Wadas Grażyna: Jelna. Azalia 2007 nr 3 s.8

JELNA. WOJNA 1914-1918

Motyka Janusz: Echa Wiekiej Wojny w Gminie Nowa Sarzyna: zapomniany cmentarz wojskowy. Azalia 2014 nr 7 s.10

ŁĘTOWNIA. HISTORIA.

Cyrana Monika: Łętownia. Azalia 2007, nr 4 s.8

ŁĘTOWNIA. HISTORIA. ZABYTKI.

(hł): Szanujmy swoją historię. Nowiny 1997, nr 126 s.12

ŁĘTOWNIA. HISTORIA.

Motyka Janusz: Ksiądz Jan Skupień – pozytywista z Łętowni. Azalia 2017 nr 2 s.7

ŁĘTOWNIA. HISTORIA.

Motyka Janusz: Kasper Tochman, zapomniany bohater z Łętowni. Azalia 2016 nr 10 s.8

ŁĘTOWNIA. POWSTANIE LISTOPADOWE.

Bednarczyk Arkadiusz: Ślady listopadowej nocy. Niedziela Przemyska 2015, nr 48 s.8 [ VIII]

ŁUKOWA. HISTORIA.

Kołtun Hubert: Łukowa. Azalia 2007, nr 5,s.8

ŁUKOWA. HISTORIA. STRONNICTWO LUDOWE.

Półćwiartek Dariusz: Łukowski zielony sztandar. Kufer 2002 nr 1, s.2

NOWA SARZYNA. HISTORIA.

Janusz Motyka, Wigilia w sarzyńskim lagrze - fotografia z czasów okupacji, Azalia 2019, nr 11, s. 7

NOWA SARZYNA. HISTORIA.

Wadas Grażyna: Nowa Sarzyna. Azalia 2008, nr 5 s.10-11

NOWA SARZYNA. HISTORIA.

Wadas Grażyna: Nowa Sarzyna. Azalia 2013, nr 2,3,4,5,7/8,9

NOWA SARZYNA. HISTORIA 1937-1939. ZAKŁADY CHEMICZNE.

Motyka Janusz: Pomniczki ,, COP-u". Skarby Podkarpackie 2007 nr 6/7, s.34,35

NOWA SARZYNA. HISTORIA 1937-1939. ZAKŁADY CHEMICZNE.

Motyka Janusz: W 80. rocznicę COP-u: Od budowlańców do " Solidarności". Azalia 2017 nr 4, s.5

NOWA SARZYNA. HISTORIA 1937-1939. ZAKŁADY CHEMICZNE.

Morska Danuta: Tak było. Głos Chemika i Metalowca 1979 nr 17, s. 1,7

NOWA SARZYNA. WOJNA 1939-1945. ZAKŁADY CHEMICZNE. RUCH OPORU.

Mazurkiewicz Bogusław: Z tamtych dni. Głos Chemika i Metalowca 1979 nr 19, s. 4

NOWA SARZYNA. WOJNA 1939-1945. ZAKŁADY CHEMICZNE. RUCH OPORU.

Motyka Janusz: Historia największej operacji kradzieży niemieckiej broni przez AK. Nowiny.pl 2009

NOWA SARZYNA. HISTORIA. PARAFIA.

[ red.] Ks. Prałat dr Stanisław Turek [ wywiad]. Kurier Powiatowy 2006 nr 3, s.5

NOWA SARZYNA. HISTORIA. POLSKA LUDOWA 1944-1989. ZAKŁADY CHEMICZNE.

Morska Danuta: Tak było. Głos Chemika i Metalowca 1979 nr 18, s. 1,4,5

NOWA SARZYNA. HISTORIA. POMNIK.

Wadas Grażyna: 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Azalia 2008, nr 11 s.3

NOWA SARZYNA. WOJNA 1939-1945. ZAKŁADY CHEMICZNE. OBÓZ PRACY.

Półćwiartek Józef : Waldlager Sarzyna .Kufer 1999, nr 4 s.1,3, nr 5 s 2,3; nr 6 s. 2, 3

NOWA SARZYNA. WOJNA 1939-1945. ZAKŁADY CHEMICZNE OBÓZ PRACY.

Wadas Grażyna: Waldlager. Azalia 2008, nr 8 s.10-11

NOWA SARZYNA. WOJNA 1939-1945. ZAKŁADY CHEMICZNE OBÓZ PRACY.

Wadas Grażyna: Waldlager. Praca niepublikowana, 2007. Zawiera : wspomnienia mieszkańców Sarzyny zebrane przez Wincentego Pażyrę

NOWA SARZYNA. WOJNA 1939-1945. ZAKŁADY CHEMICZNE.

Moszumański Zbigniew: obrona nieba nad Sarzyną i Rudnikiem [fragmenty]; zawiera: wspomnienia Stafana Brinckena . Almanach Leżajski 2010, rn6 s.59-60,68-73

RUDA ŁAŃCUCKA. HISTORIA.

Wadas Grażyna: Ruda Łańcucka. Azalia 2007, nr 6 s.8

SARZYNA. HISTORIA.

Janusz Motyka, Tajemnicze słupy i "słupki" nad Sanem, Azalia 2020, nr 7-8, s 6,7

SARZYNA. HISTORIA.

(A.L.): Praca w kółku rolniczym. Prawda 1912, [ s. 7]

SARZYNA. HISTORIA.

Wadas Grażyna: Sarzyna. Azalia – 2008, nr 2, s.11

SARZYNA. HISTORIA.PARAFIA.

Pażyra Wincenty: Jubileusz 400- lecia Parafii Sarzyna. Niedziela 1999, nr 4 s. 5

SARZYNA. HISTORIA. ZABYTKI.

Motyka Janusz: Skarb ze Zbójnej Góry. Nowiny. 2007, nr 57 s.3

SARZYNA. WOJNA 1656-1660 r. POLSKO-SZWEDZKA.

Motyka Janusz: Sarzyna w czasach szwedzkiego ,,potopu'', Azalia 2016, nr 2 s.7

SARZYNA. WOJNA 1914-1918. WOJNA 1919-1921. WOJNA 1939-1945.

Wadas Grażyna: Sarzyniaków drogi do wolności, Azalia 2013, nr 10 s.10,11

SARZYNA. WOJNA 1914-1918.

Pażyra Wincenty: Wspomnienia mieszkańców Sarzyny, dotyczące działań wojennych i cmentarza z okresu i wojny światowej. [ fragment ]. Praca niepublikowana, nagrodzona w konkursie „Leżajskie drogi do niepodległości”, 2009

SARZYNA. WOJNA 1914-1918.

Wadas Grażyna: 100 rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej. Azalia 2014, nr 7, s.11-13

SARZYNA. WOJNA 1939-1945. PUŁKOWNIK KUKLA

Bartnik Stanisław : Leżajska lista „katyńska”, Almanach Leżajski 2009, zeszyt 3

SARZYNA. WOJNA 1939-1945. RUCH OPORU.

Garbacz Dionizy: W drodze na odsiecz [ 2 cz.] Sztafeta 1915 nr 33, s.15; nr 34, s.15

SARZYNA. WOJNA 1939-1945. RUCH OPORU. LUDWIK MIAZGA.

SARZYNA. WOJNA 1939-1945. RUCH OPORU. LUDWIK MIAZGA.

TARNOGÓRA. HISTORIA.

Koczot Jan: Zarys dziejów Tarnogóry. Kufer 2005, nr 5,6 , s.4-6

TARNOGÓRA. HISTORIA.

Wadas Grażyna: Tarnogóra. Azalia. 2008, nr 3, s.12

TARNOGÓRA. HISTORIA.

Pażyra Wincenty: Trzej bracia z Tarnogóry. Azalia. 2013, nr 11, s.7

TARNOGÓRA. WOJNA 1939-1945. KATASTROFA SAMOLOTU.

Mazurkiewicz Bogusław: Z tamtych dni. Głos Chemika i Metalowca 1979, nr 16 s. 3, 6.

TARNOGÓRA. WOJNA 1939-1945. KATASTROFA SAMOLOTU.

Chmiel Zofia, Chmiel Zdzisław: Bataliony Chłopskie; Akcja " samolot"; Bunkier Tarnogórski. In: Histora jednego miasta nad Sanem. Rudnik 1998

WOLA ZARCZYCKA. HISTORIA

Wadas Grażyna: Wola Zarczycka. Azalia 2008, nr 4 s.12

WOLA ZARCZYCKA. HISTORIA.

Wadas Grażyna: Wola Zarczycka. Azalia 2008, nr 4 s.12

WOLA ZARCZYCKA. HISTORIA.

Wola Zarczycka pow. Łańcut: Czy teraz lepiej ? Prawda 1912, [ s. 7]

WOLA ZARCZYCKA. HISTORIA.

Podgórski Antoni Maria, ks. : Wola Zarczycka: streszczona kronika kościelna na zakończenie trzeciego stólecia.[pisownia oryginału] Jasło 1878. Przedruk: Kufer 2001, nr 3-12; 2002 nr 1-3

WOLA ZARCZYCKA. HISTORIA . . JAN JARMUSIEWICZ

Dynia Jerzy: O Janie Jarmusiewiczu. Kufer 2002, nr 1 s.3,4

WOLA ZARCZYCKA. POWSTANIE 1863 r.

Motyka Janusz: Powstaniec z Woli Zarczyckiej Tomasz Cebula ( 1842-1919) Azalia 2014 nr 1,s.5

WOLA ZARCZYCKA . WOJNA 1939-1945. ARMIA KRAJOWA. TOMASZ BETKA

Krzysztof Szeliga : Dowódca plutonu dywersyjnego. Nowiny 1999, nr 117 s.6

WOLA ZARCZYCKA. WOJNA 1939-1945. ARMIA KRAJOWA . TOMASZ BETKA

Bełzowa Anna: Partyzant legenda Tomasz Betka „ Manierka”. Echo Leżajska 1992, nr 1 s.7

WOLA ZARCZYCKA . WOJNA 1939-1945. PACYFIKACJA

Bełzowa Anna: 76 krzyży Echo Leżajska 1992, nr 2/3,s.6/7

WOLA ZARCZYCKA . WOJNA 1939-1945. PACYFIKACJA

Fajkowski Józef: Wola Zarczycka . In. Wieś w ogniu: eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji hitlerow-skiej.Warszawa,1972

WOLA ZARCZYCKA . WOJNA 1939-1945. PACYFIKACJA

(dag.): Pamięci pomordowanych . Sztafeta 2007, nr 28 s. 13

WOLA ZARCZYCKA . WOJNA 1939-1945. PACYFIKACJA

Półćwiartek J.:20.IV.1943- Wola Zarczycka. Wrocławski Przegląd Katolicki 1968nr 25 ,s. 6/7

WOLA ZARCZYCKA . WOJNA 1939-1945. PACYFIKACJA

Wadas Grażyna: Cztery znaczyło śmierć, cz.1. Azalia – 2008, nr 6 s.11-12

WOLA ZARCZYCKA . WOJNA 1939-1945. PACYFIKACJA

Wadas Grażyna: Cztery znaczyło śmierć, cz.2 .Azalia – 2008, nr 7 s.10-11

WOLA ZARCZYCKA . WOJNA 1939-1945. PACYFIKACJA

Wadas Grażyna: Pacyfikacja. Dlaczego. Azalia – 2013, nr 6 s.5

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie