Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Regulamin konkursu czytelniczo-fotograficznego

Regulamin konkursu czytelniczo-fotograficznego

28 września, 2022

Regulamin konkursu czytelniczo-fotograficznego

                                                    Regulamin  konkursu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie czytelniczo-fotograficznym „Sleeveface” czyli zdjęcie  z okładką lub ubierz się w książkę – to zdjęcie przedstawiające osoby z zasłoniętą  przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce.

 

 Zasady konkursu

 • Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
 • Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie.
 • Konkurs jest adresowany dla uczniów klas 4-8.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki metodą sleeveface.
 • Każdy czytelnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie, wykonane w dowolnej przestrzeni (szkoła, dom, ogród itp.)
 • Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.
 • Fotografie powinny być dostarczone w maksymalnej możliwej rozdzielczości, w formacie jpg.  Nie zezwala się na stosownie fotomontaży ani kolaży polegającym na łączeniu elementów pochodzących  z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji.
 • Prace należy przesłać do 21.10.2022r. na adres bibliotekans@gmail.com podając imię, nazwisko, klasę.
 • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, i nie narusza praw autorskich osób trzecich, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanego zdjęcia w dowolnym czasie i formie.

 

 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria :

– zgodność z tematem

– oryginalność

– twórcze podejście  do tematu

– walory artystyczno-wizualne

– jakość techniczna pracy

– dokładność dopasowania okładki do postaci.

 1. Komisja Konkursowa przyzna I, II, III miejsce. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, klasa).
 3. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.
 4. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie