Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Etno Polska 2022

Etno Polska 2022

31 marca, 2022

Etno Polska 2022

Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 000,000 zł na realizację projektu pod nazwą „Zachować od zapomnienia – rękodzieło i pieśni ludowe z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Klultury: EtnoPolska. Edycja 2022

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie