Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Narodowe Czytanie i otwarcie biblioteki w Łętowni

Narodowe Czytanie i otwarcie biblioteki w Łętowni

11 września, 2023

Narodowe Czytanie i otwarcie biblioteki w Łętowni

Tegoroczne „Narodowe Czytanie” miało w naszej gminie wyjątkowy przebieg: odbyło się w Łętowni, gdzie z przyjemnością uczestniczyliśmy w otwarciu wyremontowanego budynku filii biblioteki. Inwestycja w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa Budynku Biblioteki w Miejscowości Łętownia” dofinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

W symbolicznym przecięciu wstęgi, oprócz zaproszonych przedstawicieli władz, uczestniczyli też wybrani młodzi czytelnicy. Nasi goście mieli możliwość zwiedzić nową siedzibę biblioteki i podziwiać wyremontowane wnętrze wypożyczalni, sali widowiskowej, czytelni komputerowej oraz kuchni.

Po zakończeniu pierwszej części wydarzenia zaproszeni goście mogli wysłuchać pięciu wybranych fragmentów ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Tę część wydarzenia swoim występem uświetniło Koło Gospodyń Wiejskich z Łętowni. Wyśpiewane zostały dwa utwory zawarte w tekście tegorocznej lektury.

Na zakończenie zwycięzcy konkursu ,,Czytaj i wygrywaj” organizowanego przez bibliotekę odebrali z rąk Pana Posła na Sejm RP Jerzego Paula i Pana Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzeja Rychla dyplomy i nagrody. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu ,,Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury.

Wyrażamy wdzięczność Ochotniczej Straży Pożarnej z Łętowni za pomoc w organizacji wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom: Panu Posłowi na Sejm RP Jerzemu Paulowi, Panu burmistrzowi Andrzejowi Rychlowi, dyrektorowi biura burmistrza Adamowi Madejowi, radnym Stanisławowi Bieńkowskiemu i Franciszkowi Wilkowi, sołtysom Annie Głuszek-Cebuli i Natalii Sztabie, pani dyrektor Przedszkola Samorządowego w Łętowni Barbarze Klocek, Kołu Gospodyń Wiejskich z Łętowni, Majdanu Łętowskiego i Wółki Łętowskiej oraz naszym kochanym czytelnikom. Z przyjemnością zapraszamy na ,,Narodowe Czytanie” w przyszłym roku.

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA BIBLIOTEKA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie